Gwarancja ubezpieczeniowa i licencja touroperatora

Hey Holiday jest licencjonowanym tour-operatorem wpisanym do centralnego rejestruorganizatorów turystyki pod numerem 2362.

Hey Holiday posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze G/2020/2001380 wystawioną przez ERGO Reiseversicherung AG, Odział w Polsce, na kwotę 212 855,00 złotych.

Załącznik: Gwarancja ubezpieczeniowa
Załącznik: Wpis do rejestru organizatorów turystyki