Licencja

W Polsce organizator wycieczek powinien posiadać licencję turystyczną wydaną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Licencja ta jest niezbędna do legalnego prowadzenia działalności organizacji wycieczek. Poniżej znajduje się kilka istotnych informacji na temat licencji organizatora wycieczek w Polsce:

Polska Organizacja Turystyczna (POT). POT jest najważniejszą instytucją w Polsce odpowiedzialną za regulację i nadzór nad działalnością turystyczną. To właśnie POT wydaje licencje organizatorom wycieczek, potwierdzając ich zgodność z przepisami i wymaganiami branżowymi.

Wymagania licencyjne. Aby otrzymać licencję organizatora wycieczek, firma musi spełniać określone wymagania dotyczące finansowej stabilności, odpowiedzialności ubezpieczeniowej, profesjonalnego personelu i jakości usług. Ponadto, Organizator musi posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu turystyki.

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa. Organizator wycieczek w Polsce musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni klientów w przypadku ewentualnych szkód, wypadków lub innych nieprawidłowości podczas wycieczki.

Rejestracja w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki (CEOT). Organizator wycieczek w Polsce musi być zarejestrowany w CEOT, co jest dodatkowym potwierdzeniem legalności działalności i wpisuje go na listę oficjalnych organizatorów turystyki w kraju.

Kontrola i nadzór. Organizatorzy wycieczek w Polsce są poddawani regularnym kontrolom i nadzorowi ze strony POT w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wysokimi standardami usług.

Warto pamiętać, że licencja POT jest gwarancją, że organizator wycieczek działa zgodnie z prawem i spełnia określone standardy jakości, bezpieczeństwa i profesjonalizmu.

Hey Holiday jest licencjonowanym tour-operatorem wpisanym do centralnego rejestru organizatorów turystyki pod numerem 2362.

Hey Holiday posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze G/2022/2001526 wystawioną przez ERGO Reiseversicherung AG, Odział w Polsce, na kwotę 30000 euro

Załącznik: Wpis do rejestru organizatorów turystyki
Załącznik: Gwarancja ubezpieczeniowa
Załącznik: Ogólne warunki ubezpieczenia
Załącznik
: Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych