Ważne dokumenty

W załącznikach znajdują się istotne dokumenty, w szczególności regulaminy, z którymi powinni zapoznać się Uczestnicy wyjazdów Hey Holiday.

Hey Holiday jest licencjonowanym tour-operatorem wpisanym do centralnego rejestru organizatorów turystyki pod numerem 2362.

Hey Holiday posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze G/2022/2001526 wystawioną przez ERGO Reiseversicherung AG, Odział w Polsce, na kwotę 30000 euro.

Załącznik:
Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych
Załącznik:
Regulamin serwisu
Załącznik:
Polityka prywatności
Załącznik:
Polityka cookies
Załącznik:
Odstąpienie od umowy
Załącznik:
Ogólne warunki ubezpieczenia
Załącznik: Gwarancja ubezpieczeniowa
Załącznik:
Wpis do rejestru organizatorów turystyki