Bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe

Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa naszych klientów na płaszczyźnie finansowej, w zakresie powierzonych nam środków oraz w wymiarze bezpieczeństwa fizycznego i zdrowotnego podczas naszych wyjazdów.
Poniżej lista zabezpieczeń, które minimalizują ryzyka w różnych możliwych sytuacjach.


Bezpieczeństwo finansowe:

+ Jesteśmy licencjonowanym tour-operatorem wpisanym do centralnego rejestru
organizatorów turystyki (CEOT) pod numerem 2362 i numerze ewidencyjnym 27967 przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

+ Od każdego naszego Klienta odprowadzamy składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy, aby powierzone nam środki finansowe były
zabezpieczone w najbardziej nieprzewidzianych okolicznościach.

+ Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 212 855 PLN i kapitał zakładowy w
wysokości 100 000 PLN (w całości wpłacony)

+ Pobieramy tylko 20% opłaty rezerwacyjnej (pozostała kwota na 30 dni przed wyjazdem) w
przypadku wyjazdów zagranicznych lub krajowych o wartości powyżej 1500 zł / os

+ Gwarantujemy natychmiastowy zwrot wpłaconych środków – w przypadku zamknięcia docelowego kraju, regionu i/lub hotelu, restrykcji w przemieszczaniu się oraz konieczności odwołania wyjazdu z powodu zaistniałego ryzyka

+ Oferujemy możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji (4,4% wartości wyjazdu),
obejmującego również zachorowanie na COVID-19 – w momencie zawarcia umowy

+ Oferujemy wsparcie formalne i merytoryczne w przypadku konieczności skorzystania z
polisy i kontakcie z Ubezpieczycielem

+ Jesteśmy dostępni i elastyczni, pomagamy w sytuacjach trudnych i zawsze szukamy rozwiązań

Bezpieczeństwo zdrowotne i fizyczne:

+ Ubezpieczenie na każdym wyjeździe – NNW na wyjazdach krajowych, ubezpieczenie od
sportów wysokiego ryzyka w przypadku wybranych dyscyplin, a na wyjazdach zagranicznych
– kompleksowe ubezpieczenia TIP Plus (o podwyższonym standardzie) z wyższymi sumami
KL, OC, NNW oraz opieką assistance.

+ Wykwalifikowany i doświadczony w prowadzeniu szkoleń zespół Instruktorów

+ Rozgrzewka przed każdym treningiem i wysiłkiem

+ Wskazówki Instruktorów dotyczące właściwego podejścia do treningu celem uniknięcia
kontuzji

+ Tempo i poziom dostosowane do możliwości grupy i nadążania przez każdego

+ Pomoc w przypadku konieczności skorzystania z lokalnej pomocy medycznej