Ważne dokumenty

W załącznikach znajdują się istotne dokumenty, w szczególności regulaminy, z którymi powinni zapoznać się Uczestnicy wyjazdów Hey Holiday.

Hey Holiday jest licencjonowanym tour-operatorem wpisanym do centralnego rejestru organizatorów turystyki pod numerem 2362.

Hey Holiday posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze G/2022/2001526 wystawioną przez ERGO Reiseversicherung AG, Odział w Polsce, na kwotę 30000 euro.

Załącznik: Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych
Załącznik: Regulamin serwisu
Załącznik: Polityka prywatności
Załącznik: Polityka cookies
Załącznik: Odstąpienie od umowy
Załącznik: Ogólne warunki ubezpieczenia
Załącznik: Gwarancja ubezpieczeniowa
Załącznik: Wpis do rejestru organizatorów turystyki
Załącznik: Ubezpieczenie od rezygnacji
Załącznik: Wariant Tip Plus
Załącznik: Wariant Top