Rozszerzone ubezpieczenie KL, OC, NNW w cenie

Wszyscy Klienci Hey Holiday są objęci rozszerzonym ubezpieczeniem TIP Plus (w stosunku do podstawowych wariantów – ubezpieczenia grupowego oraz wariantu TIP).

Wariant TIP Plus został dodatkowo rozszerzony przez Hey Holiday o opcje:
– sporty wysokiego ryzyka
– pandemia, w tym COVID-19

Wariant TIP Plus w swym zakresie obejmuje m.in.
– Koszty leczenia i transportu (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych): do 40 000 euro
– NNW – do 30 000 zł
– koszty ratownictwa – do 5 000 euro
– OC – do 50 000 euro
– bagaż – do 1 200 zł / osoba
– assistance rozszerzony

Szczegółowy zakres i sumy ubezpieczenia określa załącznik Wariant TIP Plus.

Klienci zainteresowani wyższymi kwotami ubezpieczenia mogą dopłacić do pakietu TOP – koszt 50 zł za każdego Uczestnika. W tym pakiecie koszty leczenia i transportu oraz OC wzrastają do 100 000 euro, bagaż do 2000 zł, a NNW do 40 000 zł. Dodatkowo uwzględnione jest ubezpieczenie na wypadek przerwania podróży, a wariant assistance jest pełny. Wariant TOP jest również rozszerzony przez Hey Holiday o opcje: sporty wysokiego oraz pandemia (w tym COVID-19).
Szczegółowy zakres i sumy ubezpieczenia określa załącznik Wariant TOP.

Załącznik: Wariant TIP Plus
Załącznik: Wariant TOP