Ubezpieczenie od rezygnacji

Ubezpieczenie od rezygnacji to zwrot 100% kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego i jego współuczestników podróży w związku z rezygnacją podróży przed datą wyjazdu.

Pakiet Rezygnacja 100 – COVID-19 zawiera listę sytuacji, z powodu których Ubezpieczony może podjąć decyzję o rezygnacji z podróży ze zwrotem 100% poniesionych kosztów m.in. nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek uczestników podróży lub innych, bliskich osób, szkody na mieniu własnym lub Pracodawcy, kradzież dokumentów, zwolnienie z pracy lub rozpoczęcie nowej pracy, itd.

Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również zachorowanie na COVID-19.

Szczegółowe powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem określa załącznik.
Załącznik: Ergo rezygnacja

Uwaga:
Pakiet Rezygnacja 100 – COVID-19 nie obejmuje zachorowania lub nagłego wypadku w wyniku choroby przewlekłej.